Πισίνες χωρίς χλώριο

Ο πλέον οικολογικός τρόπος απολύμανσης του νερού της πισίνας σας, είναι η ηλεκτρόλυση άλατος.

Τι σημαίνει αυτό … καταργείται τελείως η προσθήκη οργανικού χλωρίου προσθέτουμε την συσκευή

η οποία διασπά το αλάτι σε χλώριο πρωτογενούς μορφής. Το χλώριο αυτό που δημιουργείτε είναι

μή τοξικό αφού δεν περιέχει οργανικά πρόσθετα. Το σύστημα τοποθετείται και σε πισίνες που βρίσκονται

σε λειτουργία. Είναι πιο οικονομικό αφού εξοικονομούμε χρήματα από τα αναλώσιμα.

auto-salt just-salt mini-salt